අවුරුදු 16ට පෙර Harry Potter චිත්‍රපට මාලාවේ රඟපෑ නළු නිළියන්ගේ වර්තමාන පෙනුම මෙන්න

Harry Potter ගැන මේ ලෝකේ පුරා ඉන්න කුඩා දරුවෙක් පවා නොදන්නේ නැති තරම්. Harry Potter කියන්නේ මුළු ලෝකය පුරා වැඩිහිටියන් හා කුඩා දරුවන් අතර බොහෝ ප්‍රසිද්ද වුණු චිත්‍රපට මාලාවක් කිව්වොත් නිවැරදියි. ඉතින් මේ Harry Potter චිත්‍රපටයේ රගපැ නළු නිළියන්ගේ අවුරුදු 16ට පසු පෙනුම දැක්වෙන ඡායාරෑප කිහිපයක් අපට ලැබුණා.

ඔයාලත් මෙම පින්තූර එකතුව නරඹලා බලන්න හැරී පෝටර් චිත්‍රපටයේ සිටි චරිත කියක් හදුනා ගන්න පුලුවන්ද කියලා.