ලෝකේ වටේම චාටර් වුණු නත්තල් සැරසිලි

නත්තල කියන්නේ ලොකු කුඩා අපි හැමෝම ගොඩක් සතුටින් සමරන දෙයක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. නත්තල් උත්සවය ගොඩක් රටවල් වල ඉහලින්ම සමරනවා. අපේ ලංකාවෙත් එහෙමයි. අද අපි ඔයාලට කියන්න සූදානම් වන්නේ නත්තල ගැන නම් නෙවෙයි.

මේ නත්තලට කරපු නත්තල් සැරසිලි කිහිපයක්. පහත නත්තල් සැරසිලි ටික මේ දවස් වල සමජජාලා වෙබ් අඩවි අතරේ ගොඩක් දෙනෙක් අතර කතාබහට ලක්වෙලා තියෙනවා. අපි කියනවට වඩා ඒ දේවල් ඔයාලත් බලලම ඉන්නකෝ.

මේ ඒ නත්තල් සැරසිලි වලින් කිහිපයක් පමණයි.