රටට මවිත කරමින් ශ්‍රී පාදස්ථානය අසලින් හමු වූ දකුණු පා සටහහ..!!! (PHOTO)

ශ්‍රී පාද අඩවිය ආසන්නයේ රක්ෂිතයක ඇති ගල්තලාවක් තුලින් විශාල පා සලකුණක් මතුවී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.මස්කෙළිය ගාඩ්මෝර් ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන මෙම රක්ෂිතය තුලින් හමුවූ වී ඇත්තේ දකුණු පාදයක සළකුණක් බවටයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙන්න‍ේ.

වතු කම්කරුවන් විසින් ප්‍රථමයෙන්ම මෙම පා සටහන දැක ඇති අතර පසුව ඔවුන් එය සෝදා පුද සත්කාර කර තිබෙනවා. මස්කෙළිය පොලිසිය විසින් මේ පිළිබඳ විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.