අපවත් වී දින සීයකට පසු ගොඩගත් ස්වාමීන් වහන්සේ ලෝකයම මවිත කරයි. (PHOTOS)

මීට මාස තුනකට පමණ අපවත් වූ හිමිනමකගේ දේහයක් නැවත ගොඩ ගෙන තිබෙනවා. අපවත්වීමෙන් දින 100 ට පසු පවත්වනු ලබන පූජා කටයුත්තක් සඳහා මෙලෙස දේහය ගොඩගෙන තිබෙනන බවයි සඳහන් වාර්තා වන්නේ.

ලුවාන් පෝර් පියාන් නම් කාම්බෝජියානු ජාතික මෙම හිමිනම වැඩි වශයෙන්ම තායිලන්තයේ වැඩ වාසය කල බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වල සඳහන් වන්නේ.

එම විහාරස්ථානයේ  දායක සභාවේ පිරිසක් විසින්  හිමිනමගේ දේහය ගොඩගන්නා අවස්ථාවේදී එම හිමිනම සිනහමුසු මුහුණින් සිටින ආකාරය ඔවුන් දැක තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපවත්වී දින 100 ක් ගතවුවද එම ආකාරයට සිටීම පිළිබඳව ඔවුන් විශ්මයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම සිදුවීමෙන් පසු  සමජ ජාලා සහ  විදෙස් මාධ්‍ය මේ පිළිබඳ විවිධ පුවත් මවමින් තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.