‘‘ඉතිං ආයුබෝවන් දම් රැජිණි ගරු“ ස්ටිකර් ගැලවුණු බස් එක බුකිය ගිනි තියයි – Photos

මේ වෙද්දි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල වැඩිපුරම කතාබහ වන මාතෘකාව වෙලා තියෙනනෙ ‘‘දම් රැජිණ“ ඒ ගැන බුකියේ පළවූ රස කතා එකතුවක් මෙතැනින්..