දම් රැජිණිගේ අලුත්ම පෙනුම මෙන්න .! (PHOTOS)

දම් රැජිණ යන නමින් ප්‍රසිද්ධ වූ පෞද්ගලික මගි ප්‍රවාහන බස් රථයට එල්ලව තිබෙන අධිකරණ තීන්දුවක් පිළිබදව නෙත් ගොසිප් අප මින්පෙර වාර්තා කළා. එම බස් රථය අනෙකුත් බස් රථ වලට වඩා විශේෂ වූ අතර බස් රථය ඇතුලත අන්තර්ජාල පහසුකම්  , ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කර ගැනීමට හැකියාව, ශීත මෙන්ම උණුසුම් පානිය ජලය ආදී විවිධ පහසුකම් මගීන්ට සලසා තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් වෙනත් බස් රථ වල නොතිබු මෙම විශේෂාංග නිසාම “දම් රැජිණ” බස් රථය පසුගිය දිනවල පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් අතර බස් රථය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ බස් රථයට එක් කර තිබෙන මෙම විශේෂාංග නිසා බස් රථය අනාරක්ෂිත බව පවසමින්.

මේ අනුව කරුණු සළකා බැලූ අධිකරණය විසින් ” දම් රැජිණ” බස් රථය මාස දෙකක කාලයක් සදහා තාවකාලිකව නිදහස් කර තිබෙන අතර ඒ බස් රථයේ  “ඉදිරිපස පිටුපස ස්ටිකර් , ටින්ටඩ්,කන්නාඩ් ආම්,ඇතුලත පිටත ලයිට්,ප්ලග් පොයිට්,ටිව්,කුල් බොක්ස්,වොටර් ඩිස්පෙන්සර් ඇතුලු තවත් දේ”  ගලවා අලුත්කඩේ අධිකරණයට වෙත පෙනි සිටින ලෙස නියෝග කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මේ අනුව අධිකරණ නියෝගයට අවනත වමින් “දම් රැජිණ” යන නමින් සමාජජාලා වල ප්‍රසිද්ධ වූ බස් රථය එම වෙනස්කම් කරමින් පවතින බව වාර්තා වෙනවා. එලෙසින් බස් රථය සැරසිලි ආදිය ඉවත් කරමින් වෙනස් කරමින් පවතින අවස්තාවේ ඡායාරූප  අපට ලැබී තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින්  ,