ලංකාවම හොයපු ” මියයන්න සූදානම්” වුන පද රචකයා මෙන්න

” මියයන්න සූදානම් පැරදුම දරන් සමරන්න එනවාද සුදුමල් අරන් … ” තුෂාර ජෝශප් ගායනා කරන මේ ගීතයේ පද රචකයා උවිදු දයාරත්න. ගොඩක් අය තාමත් හොයන කාටත් හමුනොවුනු උවිදු ගැනයි මේ කතාව.

අහිමිවුනු ආදරයක අත්දැකීමක් නිසා වේදනාවෙන් පිරුනු මේ පදවැල ලියවුනු බවයි ඔහු පවසන්නෙ.

ඒවගේම තුෂාර ගේ නවතම ගීතය ” හිත ගාව හීන මාලිගේ ” පවා රචනා කර තිබෙන්නේ උවිදුමයි.

උවිදු ; දු.ක . අංකය – 0766 863126