ලොව ප්‍රථම දේවල් ( 40 photos )

ලොව ප්‍රථම රිය අනතුර.
ලොව ප්‍රථම ක්‍රිකට් බෝලය.
ලොව ප්‍රථම ගුවන්යානය.
ලොව ප්‍රථම බැටරිය.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම කාය වර්ධකයා .
ලොව ප්‍රථම කැමරාව.
ලොව ප්‍රථම කාරය.
ලොව ප්‍රථම කම්පියුටරය.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම බයිසිකලය.
ලොව ප්‍රථම වීඩියෝ ගේම් එක.
ලොව ප්‍රථම ගිටාරය.
ලොව ප්‍රථම මැෂීන් ගන් එක.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම හෙලිකොප්ටරය.
ලොව ප්‍රථම රූ රැජිණ.
ලොව ප්‍රථම ජංගම දුරකතනය.
ලොව ප්‍රථම සල්ලි කොලය.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම යතුරුපැදිය.
ලොව ප්‍රථම ඡායාරූපය.
ලොව ප්‍රථම රේඩියෝ යන්ත්‍රය.
ලොව ප්‍රථම ශීතකරණය.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම රොබෝ වරයා.
ලොව ප්‍රථම රොකට් එක.
ලොව ප්‍රථම පාපන්දුව.
ලොව ප්‍රථම දුරකතනය.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම රූපවාහිණිය.
ලොව ප්‍රථම සිනමාහල.
ලොව ප්‍රථම කෝච්චි එන්ජිම.
ලොව ප්‍රථම යූ ටියුබ් වීඩියෝව.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම පරිගණක වයිරසය.
ලොව ප්‍රථම වෙබ් සයිට් එක.
ලොව ප්‍රථම X-ray එක.
ලොව ප්‍රථම ඩිජිටල් කැමරාව.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම Mp3 player එක.
ලොව ප්‍රථම කම්පියුටර් මවුස් එක.
ලොව ප්‍රථම මයික්‍රො ප්‍රොසෙසරය.
ලොවම ප්‍රථම නවකතාව.

 

 

 

ලොව ප්‍රථම ගීත ඇල්බමය.
ලොව ප්‍රථම ස්මාර්ට් ෆෝනය.
ලොව ප්‍රථම බල්බය.
ලොව ප්‍රථම මෝටර් බෝට්ටුව.