ලොව හොදම 3D සිතුවම් 50 !

3D films, 3D games ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් බලලා ඇති. ඒත් 3D චිත්‍ර දැකලා තියෙනවාද ? මේ ඔක්කොම අතින් ඇදපු  චිත්‍ර වීම තවත් පුදුමයක්.

මේ 3D paintings ටික බලන්නකෝ. කළාකරුවාගේ හැකියාවට අපි නිසැකයෙන්ම ගරු කල යුතුය.