චූටි tatoo ඩිසයින් ගැහැණු ළමයිංට ලස්සනයි !

ඇත්තටම ගැහැණු ළමයිංට tatoo ගැලපෙන්නෑ කියලා ඔබ සිතනවාද ? එහෙනම් මේ ෆොටෝස් ටික බලන්න. පිරිමින්ට වගේ විශාල tatoos නොගැලපුනත්, මේ චූටි චූටි ඒවා නිසා ගැහැනු ළමයෙක්ට අමුතු ලස්සනක් ගෙන එනවා.