එජාප ආධාරකරුවෝ මහපාරේ (VIDEO)

මාවනැල්ල හෙම්මාතගම ගිනිහප්පිටිය කොට්ඨාංශයේ එජාප අපෙක්ෂකයකු ජයග්‍රහණය කළ බව පවසමින් ඔහුගේ ආධාරකරුවන් අපේක්ෂකයාගේ නිවස පිහිටා ඇති හෙම්මාතගම නගරයේ ගම්පොල මංසන්ධියේ රතිඤ්ඤා පත්තු කරමින් ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කරමින් ප්‍රීති ඝෝෂා නගමින් නගරයේ ගමන් කරන රථ වාහාන මෙන්ම ජනතාවටද බාධාවක් වන අයුරින් හැසිරුනු අකාරය මීට සුළු මොහොතකට පෙර දැක ගත හැකි වූ බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කරනවා.

හෙම්මාතගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හෙම්මාතගම නගරයේම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයට මිටර් 100 ක පමණ දුරින් නගරයේ මෙවැනි ලෙස මෙම ආධාර කරුවන් හැසිරුනේ ජන්ද ගණන් කිරිමේ මධ්‍යස්ථානද එම නිවස පිටුපසින් ඇති අවස්ථාවකදී බවද පැවසුවා.

මෙම ස්ථානයට පොලිස් ජංගම රථයක් පැමිණ ආධාරකරුවන්ට අවවාද කර ගිය නමුත් ඔවුන් එම පොලිස් ජංගම රථය එම ස්ථානයෙන් පිටත් වුවායින් පසුව නැවත මාර්ගයේ ඇවිද යමින් සිය ජයග්‍රහණය සමරන්නට වුණා.