කොට්ඨාශ 40ක නිළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි – පොහොට්ටුවට විශිෂ්ඨ ජයක් – සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලය මෙන්න

2018 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද වීමසීමේ කොට්ඨාශ 40ක නිළ ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම ප්‍රතිඵලයන්ට අනුව මේ වන විට බහුතර ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගනිමින් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.

අම්බලන්ගොඩ – විලේගොඩ කොට්ඨාශය
පොදුජන පෙරමුණ 506
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  405
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය  098
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 74

අම්බලන්ගොඩ – වතුගෙදර කොට්ඨාශය
පොදුජන පෙරමුණ 1428
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  474
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 150
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 172