පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන වේලාව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය කියයි

2018 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ඡන්ද ගණන් කිරිමේ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී  තිබෙනවා.

උදැසන 07.00ට ආරම්භ වූ ඡන්ද විමසීම පස්වරු 04.00ට අවසන් වුණා. රාත්‍රී 08.30ට පමණ පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ලබා දීමට හැකිවනු ඇති බවයි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පැවසුවේ.‍

ඡන්ද ප්‍රතිඵල ලද විගස ඔබ වෙත ගෙන ඒමට 33000w ,Achcharuwa / අච්චාරුව ,Online Help Studio සියළු කටයුතු සූදානම් කර අවසන්.

ඒ අනුව පළමු ප්‍රතිඵලයේ සිට සියලු ඡන්ද ප්‍රථීඵල නිකුත් වන තෙක් සියළු තොරතුරු එසැනින් ගෙන ඒමට achcharu.site කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

33000w ,Achcharuwa / අච්චාරුව ,Online Help Studio ෆේස් බුක් පිටු ඔස්සේ ගෙන එන සජීවී ප්‍රතිඵල විකාශය ද සවස 07.00 සිට ආරම්භ වනවා.