පොලීසිය ජනතාවගෙන් කළ ඉල්ලීම

පළාත් පාලන මැතිවරණ‍යට අදාළ ඡන්දය ගණනය කිරීමේ කටයුතු දිස්ත්‍රික්ක රැසක මේ වනවිට අවසන් වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය මගින් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල 2ක් මෙතෙක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

මේ අතර පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සාමකාමීව භුක්ති විඳින ලෙසයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ඡන්ද 1836 ක් ලබාගනිමින් ආසන 6 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

ආසන 4 ක් හිමිකරගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1505 ක් ලබාගත්තා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 523 ක් ලබාගනිමින් ආසන දෙකක්  හිමිකර ගත්තා.

ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානය ඡන්ද 192 ක් ලබාගත්තා.

ඒ අනුව එම සංවිධානය එක් ආසනයකට හිමිකම් කියනු ලබනවා.

මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේද නිල ප්‍රතිඵලය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එම ප්‍රාදේශීය සභාව ජයගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 6698 ක් ලබාගනිමින්.

එහි ඔවුන් හිමිකරගත් ආසන සංඛ්‍යාව 10 ක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4260 ක් ලබාගනිමින් ආසන 6 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 1796 ක් ලබා ගනිමින් හිමිකරගෙන ඇති ආසන සංඛ්‍යාව 3 ක්.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 1062 ක් ලබාගනිමින් ආසන 2 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.