මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වෙන්න හේතු දක්වා නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

පළාත් පාලන අයතන නිළ ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වීම පිළිබඳ මේ වන විට දැඩි කතාබහක් මතුව තිබේ.

රාත්‍රී 8.00ට පමණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් ඇති බව කී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පළමු ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීම සඳහා මධ්‍යම රාත්‍රිය පමණ විය.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබේ.

ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන තෙක් ඉවසීමෙන් සිටින ලෙස ඔහු ඉතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.