මෙතෙක් ප්‍රකාශිත වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය 50% ඉක්මවූ දිස්ත්‍රික්කය මෙන්න (PHOTOS)

මෙවර පලාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පලාත් පාලන ආයතන 05 ක් වෙනුවෙන් ඡන්ද දායකයින් සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම උදෑසන කාලයේදීම 50% ක ප්‍රතිශතයක් ඉක්මවා ඇති බවට වව්නියාව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදාන පතිරණ  කියා සිටියා.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් නගර  සභාවක් හා ප්‍රාදේශීය සභා 04 ක් වෙනුවෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කෙරෙන අතර මෙවර පලාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය වෙනුවෙන් වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද දායකයින් 114,599 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.

මේ අනුව වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව නගර සභාව, වව්නියාව උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව, වව්නියාව දකුණ සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව, වව්නියාව දෙමළ ප්‍රාදේශීය සභාව හා සෙට්ටිකුලම් ප්‍රාදේශීය සභාව යන පලාත් පාලන ආයතන 5ක් වෙනුවෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 148 ක් පිහිටුවා තිබූ අතර තේරීපත්වන අපෙක්ෂකයින් ගණන 103ක්  බවට වව්නියාව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙතට මැතිවරණ නීරීක්ෂණ කණ්ඩායම් ද පැමිණි අතර ඔවුන් කියා සිටියේ මෙතෙක් වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සැලකිය යුතු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්ථා වී නොමැති බවයි.

එමෙන්ම වව්නියාවේ සියළුම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙතට පූර්ණ පොලිස් ආරක්ෂාවක්ද සපයා තිබුණා.