මේ දක්වා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ මට්ටම මෙතැනින් දැනගන්න

පළාත් පාලන ආයතන 340 කට සභිකයින් 8325 දෙනෙකු තෝරා ගැනීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම අද (10) උදෑසන 7.00ට ආරම්භ වුණා.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල උදෑසන සිටම ඡන්දදායකයින් ඡන්ද පොළ වෙත පැමිණෙමින් සිටින බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සාමකාමීව සිදුවන බවද සඳහන්.

අද උදෑසන 7.00 සිට පෙරවරු 10.00 දක්වා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම පහත පරිදි බවයි අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සඳහන් කළේ.

ගම්පහ 30%

අම්පාර 25%

අනුරාධපුරය 20%

මාතලේ 20%

බදුල්ල 40%

මොණරාගල 25%

නුවරඑළිය 20%

ත්‍රිකුණාමලය 50%

මහනුවර 40%

මන්නාරම 40%

මුලතිව් 40%

යාපනය 22%

පුත්තලම 20%