ජීවතුන් අතර සිටින තරුණයෙකු මියගිය බවට මැතිවරණ කොමිසම තැබු මුද්‍රාව (PHOTOS)

මහනුවර මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ අප්පල්ලාගොඩ ගම වෙලම්බඩ පදිංචි පුද්ගලයෙකු තමන්ට සිදුවූ අසාධාරණයක් පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත කරුණු කියා සිටියා.

අදාළ ප්‍රදේශයේ පදිංචි මොහමද් රාසික් නැමති මෙම පුද්ගලයාට මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ඡන්දය දැමීමේ අයිතිය මැතිවරණ කොමිසම විසින් අහිමි කර ඇති බවයි ඔහු චෝදනා කර සිටියේ.

මෙවර පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය සඳහා නිකුත් කර ඇති ඡන්ද පත්‍රිකාවේ තමන් මිය ගොස් ඇති බවට මැතිවරණ කොමිසම විසින් මුද්‍රාවක් තබා ඇති බවයි ඔහු අවාවරණය කළේ.

එම නිසා ඔහු ඡන්දය භාවිත කිරිම සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත ගිය අවස්ථාවේ දී අසීරුතාවයට පත්වූ බව ඔහු සඳහන් කළා.

අදාළ ප්‍රදේශයේ වූ දැල්විටිය ජනපදයේ දෙනුවර විජය පංකා කනෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පිහිටුවා තිබු ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට මෙම පුද්ගලයා ගොස් ඇති අතර එහි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය භාර නිලධාරියා විසින් මොහුට ඡන්දය භාවිත කිරිමට අනුමැතිය ලබාදී නැහැ.

අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකාවේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් මෙම පුද්ගලයා මියගොස් ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවට මුද්‍රාවක් තබා තිබෙනවා.

එය දැක මෙම පුද්ගලයාද විමතියට පත්ව ඇති අතර කලක් මොහමද් රාසික් නැමති මෙම පුද්ගලයා විදෙස් ගතව සිටි අතර වසරකට ඉහත දී යළි දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය සිය ප්‍රථම ඡන්දය බවත් එය භාවිත කිරිමට ගොස් තමා දැඩි අසීරුතාවටපත් වූ බවත් ඔහු කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත් පසුව ග්‍රාම නිලධාරිවරයා දැනුවත් කිරිමෙන් පසු ඔහුට ඡන්දය භාවිත කිරිමට අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

නිලධාරින්ගේ නොසැළකිල්ල හෙුතුවෙන් තමාට අපහසුතාවට පත්වන්නට සිදු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.