ප්‍රතිඵල දෙනවද අපි නිදාගන්නද ? ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිසා ඊයේ බුකිය ඇවිලුනේ මෙහෙමයි – Photos

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් මත ඊයේ රාත්‍රියේ සිට පළවෙන්න ගත්තා.

ඊයේ රාත්‍රීයේ එම ප්‍රතිඵල ජනතාවට නිසි වේලාවට දැන ගැනීමට නොහැකිවීමෙන් මෙම තත්ත්වය උදා වී තිබුණා.

මේ අතර සමාජ මාධ්‍ය තුළ නොයෙකුත් නිර්මාණාත්මක Post කිහිපයක්ද ඇතැමුන් පළකර තිබුණා.

ඒවා කිහිපයක් පහතින්..