සම සමව ආසන දිනා ඇති සභා මෙන්න

ප‍්‍රතිඵල ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරුණු පළාත් පාලන ආයතනවලින් කිහිපයක පළමු හා දෙවන ස්ථාන දිනාගත් පක්‍ෂවලට හිිමි වූ ආසන සංඛ්‍යාව සමවී තිබෙනවා. බදුල්ල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ ප‍්‍රතිඵලය අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 8,813 ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමිවූ ආසන සංඛ්‍යාව 7 ක්. එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ඡන්ද 8,225 ක් ලබාගනිමින් ආසන 7 ක් හිමිකර ගත්තා.

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේද පළමු හා දෙවන තැනට ඡුන්ද හිමිකර ගත් ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ආසන 8 බැගින් හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.

අම්පාර නින්දවූර් ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද 7,931 ක් හිමිකර ගත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට සහ ඡන්ද 7,260 ක් හිමිකර ගත් සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය ආසන 6 බැගින් හිමිකර ගෙන සම තැන් ගෙන තිබෙනවා.

තංගල්ල නගර සභාවේ ප‍්‍රතිඵලය අනුව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට සහ ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ආසන 7 බැගින් හිමි වුණා. මීට අමතරව ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වූ පළාත් පාලන ආයතන ගණනාවක බහුතර බලයක් කිසිදු පක්‍ෂයකට හිමි වි නැහැ. ඒ අනුව අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් හිමිකර ගත් පක්‍ෂවලට ඒවායෙහි බලය පිහිටුවීම සදහා වෙනත් පක්‍ෂවල මන්තී‍්‍රවරුන්ගේ සහාය ලබාගැනීමට සිදුවනු ඇති.