කිසිඳු එකඟතාවයකට ආවේ නෑ – ජනපති ලේකම් කාර්යාලය කියයි(PHOTO)

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කිසිඳු පාර්ශ්වයක් අතර එකඟතාවකට එළඹි නොමැති බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පවසනවා.

ඒ බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ප්‍රකාශය හෙළා දකින බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය කියා සිටියේ.
ජනපති මෙයට සුලු වේලාවකට ප්‍රතම නිකුත් කල නිල නිවේදනය