බල්ලො මරා කුකුල් මස් කළ හෝටලය අල්ලයි – (Photos)

සුනඛයන් මරා වෙනත් මස් ලෙස සකසා ආහාරය සඳහා විකිණූ හෝටලයක් වැටලීමට ඉන්දීය පොලිසිය සමත් වුණා.
ඒ සමග මස් සඳහා ඝාතනය කළ සුනඛයන්ගේ මල සිරුරු තොගයක්ද සොයාගෙන ඇති අතර මස් තොගයක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම ජාවාරක කලක සිට පවත්වාගෙන ගිය බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තාකරන්නේ.

ඡායාරූප පහතින්