අගමැතිකමට සමුදෙනවාද? රටම බලා සිටි අගමැති රනිල්ගේ තීරණය මෙන්න

ව්‍යවස්ථාව අනුව තමා තවදුරටත් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

මේ වනවිට පැවත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනාගත නායකත්ව කණ්ඩායමක් බිහිකරගැනීම සඳහා පක්ෂය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන බව අගමැතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.

ජනවාරි 8 ලබාදුන් ජනවරම ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

වැඩිදුර තොරතුරු  බලාපොරොත්තු වන්න.