හත් සැරයක් ගණන් කරල එක ඡන්දයකින් පැරදුනා! බේරුවල පරාජය ගැන රාජිත කියන කතාව!

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ දී ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් රැසකගේ ආසන ද පරාජයට පත්වුණා. අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්නගේ බේරුවල ආසනය ද ඒ අතරට අයත්. බේරුවල නගර සභාවේදී වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගත්තේ කළුතර නගර ස්වාධීන කණ්ඩායමයි. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වූ සභික ධුර සංඛ්‍යාව 08ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූයේ සභික ධුර 07ක් පමණයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ද එක් සභික ධුරයක් හිමි වුණා.

අත්වූ පරාජය පිළිබඳ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පැවසුවේ මීට පෙර තමා සමග කැම්පේන් කළ හිටපු නගරාධිපති අනිත් පැත්තට ගොස් ඡන්දය ඉල්ලූ බවය. සංවිධායකවරයා තමා සමග තරග කළ පුද්ගලයකු බවත් තමාට සහයෝගයක් නොදුන් බවත් ඔහු පවසනවා. බේරුවල නගර සභාවේ කොට්ඨාශයක් හත් සැරයක් ගණනක් කොට එක් ඡන්දයකින් පැරදුනුබවද අමාත්‍යවරායා පවසනවා.

බේරුවල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ දී ද වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකි වූයේ නැහැ. සභික ධුර 20ක් සමග එහි පෙරමුණ ගත්තේ ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූ සභික ධුර සංඛ්‍යාව 13ක්.

කළුතර දිස්ත‍්‍රික් සමස්ත ප‍්‍රතිඵලය සැලකීමේ දී ද වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් දිනා ගත්තේ ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.