දෑස්වල වේදනාවෙන් මහලේකම් ලිපිය විසිකරයි..! රාජ්‍ය ඇමති එජාප තනතුරු අත්හරී..!!

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරු අතහරිමින් අද (18) මාධ්‍යයට විශේෂ ලිපියක් නිකුත් කලා.නායකයින්ට අමතක වූ එහෙත් ජනතාව දැනගත යුතු වූ ලියවිල්ල නමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම ලිපිය නිකුත් කර ඇති අතර එම ලිපිය මගින් පරාජිතයින්ට කැබිනට් ඇමතිකම් පිරිනැමීමේ විපාක විඳින්නට වූ බවත් තමන් විඳි දැඩි පීඩාවන් පිළිබඳවද  රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

තමා දේශපාලනයට අවතීර්ණ වූ සමයේ පටන් විඳින්නට වූ විවිධ පීඩන, අහිමිවීම් සහ බලපෑම් පිළිබඳව පෙන්වාදෙන අමාත්‍යවරයා පක්ෂය වෙනුවෙන් විවිධ ගැටලුවලට  තමාට මුහුණ දීමට සිදුවූ බවත්  ඒහිදී  පක්ෂය තමා වෙත කිසිඳු සහයෝගයක් නොදුන් බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වයන් පිළිබඳව දීර්ඝ කල්පනාවකින් අනතුරුව ආණමඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක ධූරයෙන් තමන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරනු ලැබූ බව සඳහන් කරන අමාත්‍යවරයා  එජාප මහලේකම්වරයා වෙත අදාළ ලිපිය බාරදුන් පසු එම ලිපිය විසිකර  අමාත්‍යවරයාගේ දක්ෂතා ඇගයීමට ලක්කල බවද ලිපියේ සඳහන්.

 

අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යයට නිකුත්කල සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින් දැක්වෙයි