රජයේ ටැබ් කතා ජනපති නියෝගයෙන් නවතී..!!

උසස් පෙළ සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ටැබ් ලබාදීමට රජය ගෙන තිබූ තීරණය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නතරකර තිබෙනවා.

අද (20)  කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර එහිදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ   රුපියල් බිලියන 4ක් වැනි විශාල මුදලක් වැය කර මෙම අවස්ථාවේ මෙවැනි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු බවයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ තීරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බහුතර ඇමතිවරුන්ගේ එකගතාව හිමිව ඇති අතර   පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිපල අනුව, මෙවන් තාක්ෂණික වැඩසටහන්, වයිෆයි මිනිසුන්ගේ මුලික ඉල්ලීම් නොවන බව ඇමතිවරුන්ගේ මතයවූ බව ද කැබිනට් මණ්ඩලයට එක්වූ තවත් අමාත්‍යවරයෙකු සඳහන් කර තිබුනා.